FAQ

Ceisteanna Coitianta

Cén cineál tuairimí/ceisteanna a bpléann an CSI leo?

Pleánn an CSI le tuairimí nó fiosrúcháin a bhaineann le cúrsaí sábháilteachta maidir le hiarnróid agus bealaí cábla na hÉireann.

Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil faoi thraenacha moillithe?

Ba choir aon tuairimí maidir le traenacha moillithe a chur chuig an oibreoir iarnróid.

Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil faoi thraenacha atá róphlódaithe?

Ba choir aon tuairimí a bhaineann le traenacha atá róphlódaithe a chur chuig an oibreoir iarnróid. Féadfar dul i dteagmháil leis an gCSI lena chois sin tar éis cáis inar tharla cúinsí neamhshábháilte de bharr traenacha a bhí róphlódaithe.

Céard is traein róphlódaithe ann?

Níl aon chaighdeáin sábháilteachta náisiúnta nó idirnáisiúnta ann maidir le líon na bpaisinéirí atá ceadaithe le taistil ar thraein. Measann paisinéirí traein a bheith róphlódaithe ó thaobh cúrsaí compoird go minic, go háirithe i gcáis ina mbrúitear daoine isteach i dtraenacha na mbruachbhailte, cé nach gnách go mbeadh coinníollacha den sort sin neamhshábháilte. Go tipiciúil, ní bhaineann riosca a thagann de bharr traenacha róphlódaithe go díreach le líon na bpaisinéirí ach le tionchair thánaisteacha amhail lagú ar aslonnú éifeachtach éigeandála.

Má tá tú i gcás go gcreideann tú go bhfuil an traein ar a bhfuil tú ag taisteal róphlódaithe, molaimid, sa chás gur féidir, go dtógfar pictiúr den leibhéal róphlódúcháin ar an traein. Cabhróidh seo leis an gCSI agus an scéal á fhiosrú aige.

Má airíonn tú go bhfuil traein róphlódaithe nuair a thagann sé isteach chuig an ardán, níor cheart duit dul isteach ann.

Cé leis a rachaidh mé i dteagmháil i gcás tionóisce nó eachtra iarnróid?

Sa chás go bhfeiceann tú tionóisc nó eachtra, ba cheart duit dul i dteagmháil le ball d'fhoireann oibreoir an iarnróid láithreach, murar féidir leat dul i dteagmháil le ball foirne, téigh i dteagmháil le ball an Gharda Síochána.

Céard is tionóisc ann?

Is éard is tionóisc ann ná rud a tharla a d'fhág gur gortaíodh duine amháin nó níos mó.

Céard is eachtra ann?

Is éard is eachtra ann ná rud a tharla a d'fhág gur cuireadh isteach ar an tseirbhís traenach, go ndearnadh dochar do shócmhainní nó go bhféadfaí daoine a bheith gortaithe dá bharr.