Naisc Úsáideacha

Naisc Úsáideacha

Oibreoirí Iarnróid na hÉireann

Connex - http://www.connex.ie/

Iarnród Éireann - http://www.irishrail.ie/

Iarnróid Thuaisceart Éireann - http://www.nirailways.co.uk/

Oibreoirí Iarnróid Oidhreachta na hÉireann

Bord Na Móna - http://www.bnm.ie/

Iarnród Bhaile na Finne - http://homepage.tinet.ie/~glenties/fintownrailwaytext.html

Cumann Caomhnúcháin Ghaile na hÉireann Teoranta - http://www.irishsteam.ie/

Traein Aonráille Lartigue - http://homepage.eircom.net/~lartiguemonorail/Page%202.htm

Cumann Caomhnúcháin Iarnróid na hÉireann - http://www.rpsi-online.org/

Iarnród Thrá Lí & An Daingin - http://www.tdlr.org.uk/

Iarnród Phort Láirge & Ghleann na Siúire - http://www.wsvrailway.ie/

Iarnród Iarthar an Chláir - http://www.westclarerailway.com/

Oibreoirí Bhealaí Cábla na hÉireann

Comhairle Contae Chorcaí - http://www.corkcoco.ie/

Rialtas

Roinn Iompair - http://www.transport.ie/

Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath ( DTO ) - http://www.dto.ie/

Rialtas - http://www.irlgov.ie/

An tÚdarás Sábháilteachta agus Sláinte  ( HSA ) - http://www.hsa.ie/

An Ghníomhaireacht um Sholáthar Iarnród  ( RPA ) - http://www.rpa.ie/

Cigirí Iarnróid Idirnáisiúnta & Aonaid um Imscrúdú Tionóisce

Roinn um Fhorbairt Réigiúnach, Tuaisceart Éireann - http://www.drdni.gov.uk/

Oifig Iompair Fheidearálach , An Eilbhéis - http://www.bav.admin.ch

Údarás Iarnróid Feidearálach, An Ghearmáin - http://www.eisenbahn-bundesamt.de

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, An Bheilg - http://www.mobilit.fgov.be

Roinn Riaracháin Iarnróid na Fionlainne, An Fhionlainn - http://www.rhk.fi/

Cigireacht Iarnróid na Banríona, An Ríocht Aontaithe ( HMRI ) - http://www.hse.gov.uk/

Instituto Nacional do Transporte Ferroviàrio, An Phoirtaingéil - http://www.intf.pt

Ministere de l'Equipement, des Transports et du Logement, An Fhrainc - http://www.equipement.gouv.fr/

Ministere delle Infrastrutture & Trasporti, An Iodáil - http://www.infrastrutturetrasporti.it/

Aireacht Iompair, Lucsamburg - http://www.tr.etat.lu/

Aireacht Iompair, An Spáinn - http://www.ttu.es/

Aireacht Iompair & Cumarsáide, An Ghréig - http://www.yme.gov.gr

Aireacht Iompair, Nuála & Teicneolaíochta, An Ostair - http://www.bmvit.gv.at/

Údarás Sábháilteachta Iarnróid na hÍsiltíre, An Ísiltír - http://www.ivw.nl

Bord Sábháilteachta Náisiúnta Iompair, SAM ( NTSB ) - http://www.ntsb.gov/

Cigireacht Iarnróid na hIorua, An Iorua - http://www.sjt.no/

Brainse um Imscrúdú Tionóisce Iarnróid, An Ríocht Aontraithe ( RAIB ) - http://www.raib.gov.uk/

Cigireacht Iarnróid, An Dánmhairg - http://www.trafikministeriet.dk/

Gníomhaireacht Iarnróid na Sualainne, An tSualainn - http://www.trafikministeriet.dk/

Bord Sábháilteachta Iompair Cheanada, Ceanada, - http://www.tsb.gc.ca/

Reachtaíocht

Coimisiún Eorpach - europa.eu.int

Leabhar Reachtanna na hÉireann - http://www.irishstatutebook.ie/

Nascanna Úsáideacha Eile

ILGGRI - www.ilggri.org

Eagraíocht Idir-Rialtasach um Iompar Idirnáisiúnta ar Iarnród ( OTIF ) - www.otif.org

Cumann Taifid Iarnróid na hÉireann - http://www.irrs.ie/

Libertin - http://www.libertin.info/

Ardán 11 - http://www.platform11.org/

Líonra Téamach um Bhainistíocht Sábháilteachta & Idir-inoibritheacht do Chórais Iarnróid ( SAMNET )  - www.samnet.info

Bainistíocht Sábháilteachta in Iarnróid - www.samrail.org

UIC - www.uic.asso.fr

Comhdháil Idirnáisiúnta Sábháilteachta Iarnróid - www.intlrailsafety.com