Polasaí maidir le Fianáin

Polasaí maidir le Fianáin

Cosúil le formhór na suíomhanna idirlín, úsáidtear fianáin ar shuíomh idirlín an Choimisiúin um Rialáil Iarnróid (CRI). Comhaid bheaga sonraí is ea fianáin, a stórálann do bhrabhsálaí idirlín ar do ríomhaire. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi fhianáin ar: http://www.allaboutcookies.org/cookies/.

Úsáideann an CRI fianáin chun na nithe seo a dhéanamh:

 • Tomhas conas a úsáideann daoine ár suíomh idirlín ionas gur féidir linn ábhar, struchtúr agus leagan amach an tsuímh a fheabhsú.

 • Cuimhne a choinneáil ar shocruithe agus roghanna ionas gur féidir linn ábhar a chur in oiriúint do do riachtanais sonracha

 • Cabhrú le héifeachtacht na fógraíochta idirlín agus spriocdhíriú na bhfógrán sin a chinneadh

Úsáidtear ár bhfianáin chun éifeachtacht obair an CRI ar an idirlín a fheabhsú agus eispéireas níos fearr a sholáthar duit mar chríochúsáideoir ar ár suíomhanna idirlín.

Fianáin a úsáidtear ar shuíomh an CRI

Trí shuíomh idirlín an CRI a úsáíd, féadfaidh tú fianáin de chuid an chéad pháirtí a fháil (.i. fianáin arna socrú ag an bhfearann crr.ie) le cois na bhfianán ó thríú páirtithe (.i. arna socrú ag fearann seachtrach amhail facebook.com). Tugtar cur síos sna catagóirí seo a leanas ar na fianáin éagsúla a fhéadtar a úsáid i rith do chuairte ar ár suíomh.

 1. Socruithe agus roghanna á gcoinneáil i gcuimhe

  Úsáidimid fianáin chun roghanna agus socruithe ó do chuairt a stóráil. Áirítear leis sin an fianán a úsáidtear chun seiceáil ar bhreathnaigh tú ár bhfógra faoi fhianáin.

 2. Úsáid an tsuímh idirlín a thomhas (Google Analytics)

  ÚsáidimidGoogle Analyticschun faisnéis a bhailiú faoin mbealach a úsáideann daoine an suíomh seo. Déanaimid seo chun a chinntiú go bhfreastalaíonn an suíomh idirlín ar riachtanais úsáideoirí, agus chun tuiscint an bhféadfadh ár suíomh idirlín a bheith níos éifeachtúlaí.

  StórálannGoogle Analyticsfaisnéis faoi na leathanaigh ar a dtugann tú cuairt, cé chomh fada is a bhíonn tú ar an suíomh, conas a tháinig tú chuig an suíomh seo agus na rudaí ar a gcliceálann tú. Ní bhailímid ná ní stórálaimid do chuid faisnéise pearsanta (m.sh. d’ainm nó do sheoladh) mar sin ní féidir an fhaisnéis sin a úsáid chun tú a aithint.

  SoláthraíonnGooglemionsonraí ar na fianáin a úsáidtear chomh maith le breiseán ar féidir a úsáid chun Google Analyticsa dhiúltú.

Fianáin a bhainistiú agus a scriosadh

Is féidir fianáin laistigh de do bhrabhsálaí idirlín a fheiceáil, a bhainistiú agus a scriosadh. Tá naisc soláthraithe againn thíos chuig treoracha maidir leis an mbealach leis sin a dhéanamh le haghaidh na mbrabhsálaithe idirlín is coitianta. Le haghadh gach brabhsálaí eile, ba cheart duit an chuid ar a dtugtar ‘príobháideachas’ nó ‘slándáil’ a chuardach laistigh de shocruithe nó roghanna na bhfeidhmchlár.