Tionóiscí & Eachtraí

Tionóiscí & Eachtraí

Tá na staitistic maidir le tionóiscí agus eachtraí a chuirtear san áireamh anseo chun críocha an leibhéal ginearálta sábháilteachta agus treochtaí sábháilteachta ar líonraí iarnróid na hÉireann a thabhairt le fios. Ní chuirtear staitistic ó oibreoirí iarnróid oidhreachta san áireamh. Baineann staitistic iarnróid throm Iarnród Éireann leis an gcúig bliana seirbhíse go n-uige seo agus baineann na staitistic iarnróid éadroim leis an tréimhse ó cuireadh tús le líonra iarnróid éadroim Luas a oibriú i lár 2004. Tá na staitistic bunaithe ar fhaisnéis arna tuairisciú ag Iarnród Éireann don CSI maidir leis an líonra náisiúnta iarnróid throm agus ag Iompar Veolia i gcomhair líonra iarnróid éadroim an Luas i mBaile Átha Cliath de réir cheanglais tuarisceoireachta an CSI.

Níor chóir a mheas gur léiriú iomlán na huimhreacha a luaitear ar gach staitistic sábháilteachta maidir leis na hiarnróid in Éirinn.

Staitistic Iarnród Éireann

Is féidir na staitistic maidir le tionóiscí agus eachtraí i gcomhair Iarnród Éireann a aimsiú ag an nasc thíos:

Staitistic Iarnrod Éireann maidir le Tionóiscí

Staitistic Luas

Le cur isteach.

Tuarascála an CSI

Tháirg an CSI, nó an Chigireacht Iarnróid roimh bhunú an CSI, na tuarascálacha seo a leanas ar thionóiscí agus eachtraí agus is féidir iad a fháil ach a iarraidh:

  • Tuarascáil an Imscrúdaithe ar an Tionóisc ar Iarnród CIÉ in aice Tharbhealach Cherryville (awaiting direction from Placenames Branch, translator) Co. Chill Dara an 21ú Lúnasa, 1983;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin ar an Tionóisc ar Iarnród CIÉ ag Cill na Mallach Co. Chorcaí an 1ú Lúnasa, 1980;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin ar an Tionóisc Iarnróid ag Deilginis, Co. Bhaile Átha Cliath an 16ú Samhain, 1979;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin ar an Tionóisc Iarnróid ar Iarnród CIÉ ag an Inbhear Mór Co. Chill Mhantáin an 3ú Deireadh Fómhair, 1979;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin faoin Tionóisc Iarnróid a Tharla in aice Guaire Co. Loch Garman an 31ú Nollaig, 1975;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin faoin Imbhualadh a Tharla ag Stáisiún Iarnróid Baile Mhic Gormáin an 21ú Meán Fómhair, 1974;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin faoin Imbhualadh a Tharla ag Stáisiún Thrá Ros Láir an 13th Lúnasa, 1974;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin faoin Tionóisc ar Chóras Iarnróid Chóras Iompair Éireann in aice an Mhuilinn Chearr Co. na hIarmhí an 5ú Nollaig, 1963;
  • Tuarascáil an Fhiosrúcháin faoin Tionóisc ar Chóras Iarnróid Chóras Iompair Éireann at Baile Brigín an 28ú Meitheamh 1963;